• Bosbouw

Bosbouw

Wij zijn actief in de bosbouw, natuurbehoud en landschapsbeheer. Solitaire bomen, boomgroepen, houtwallen, laan- en rijbeplantingen en andere landschapselementen hebben onze aandacht.

Het in kaart brengen van houtopstanden, begeleiden van groei, meten van aanwas, oogsten van het hout, het bewerken ervan, uitslepen met paard of tractor, verdelen van stamhout en rondhout op basis van kwaliteit, zorgen voor vervoer en commercialiseren zijn enkele activiteiten die daarbij horen.