• Van Oossanen
  • Van Oossanen

Van Oossanen

Sinds juni 2001 zijn wij actief in boomverzorging, bosbouw en landinrichting. Wij werken aan een gezond bomenbestand en een leefbare omgeving. Daarom vergroten en ontwikkelen wij voortdurend onze kennis voor het behoud van natuurlijk groen.

Door onze relatief kleine onderneming kunnen we op tactisch en operationeel niveau slagvaardig en adequaat optreden. Dit is noodzakelijk om de gewenste kwaliteit te halen en te waarborgen.

Dit komt ook tot uiting in de keuze van onderaannemers, samenwerkingspartners, het materieel dat ingezet wordt en werkvoorbereiding, -planning en –afhandeling.